Gevonden: 4
        2014           2015
Omvang werkgebied    
Gemeenten             12               12
Bibliotheken             43               43
Bibliobussen              4                 2
Vestigingen de Bibliotheek op school           27             107
     
Uitleningen
   
Totaal bibliotheken 3.978.314     3.712.871
De Bibliotheek op school   113.837       353.845
E-books     32.898         59.655
      
Klanten     
Aantal bibliotheekleden   139.081       133.914
Uitleningen per klant           28               25
Percentage inwoners dat lid is van de Bibliotheek        27%            27%
     
Overig    
Mediabezit   951.615       855.798
Bezoeken websites    967.654    1.035.613
Gebruik app Bibliotheek Wise     26.619       173.567
     

Meer statistische gegevens zijn te vinden in de jaarverlagen van Biblionet Drenthe. Zie hiervoor bij Beleidsstukken.   

In de statistische cijfers zijn ook de resultaten van de bibliotheken in Assen en Hoogeveen opgenomen. Deze bibliotheken hebben geen Overeenkomst van Dienstverlening met Biblionet Drenthe, maar nemen wel een aantal diensten af.