Gevonden: 3

De ruim 40 Drentse bibliotheken lenen jaarlijks meer dan vier miljoen boeken, dvd's, cd's en tijdschriften uit. De bibliotheeksites worden bijna een miljoen keer per jaar bezocht. Daarvoor moet veel geregeld worden, dat is de kracht van Biblionet Drenthe. Wij staan achter onze bibliotheken en werken ten dientste van de inwoners van Drenthe.

Concreet levert Biblionet Drenthe de bibliotheken diensten op het gebied van o.a. managementondersteuning, automatisering/ICT, financiën, administratief beheer, transport en logistiek, marketing, drukwerk, onderzoek, personeelsbeleid, mediacollecties, leespromotie, schoolmediatheekwerk en informatieverkeer.

Met een bereik van ruim een derde van de inwoners is de bibliotheek een belangrijke basisvoorziening in iedere Drentse gemeente. Kennis, informatie, (media)educatie, lezen, cultuur en ontmoeting vormen op hoofdlijnen de kernfuncties van de bibliotheek. Voor het uitvoeren van deze kernfuncties in een plattelandsprovincie is een volwaardige ondersteuning door Biblionet Drenthe een absolute noodzaak.

Doelstellingen
De activiteiten, producten en diensten worden aangeboden tegen een marktconforme prijs-kwaliteitverhouding. Biblionet Drenthe bevordert innovatie en streeft continu naar kwaliteitsverbetering. Verantwoordelijk en deskundig personeel is hierbij de essentiële schakel. Voor de komende periode richt het beleid zich ondermeer op:

  • verdere ontwikkeling van de digitale bibliotheek;
  • uitbouwen van de culturele functie van de bibliotheek;
  • ontwikkelen van nieuw beleid t.a.v. bibliotheekwerk in kleine woonkernen
    Hierbij speelt het realiseren van RFID en het streven naar multifunctioneel gebruik van bibliotheekgebouwen een belangrijke rol;
  • marketing en PR;
  • uitbouw van de serviceorganisatie en een verdere invulling van het Drents Netwerk Basisbibliotheken.

 

nw kolk