Gevonden: 4
        2015           2016
Omvang werkgebied    
Gemeenten             12                  12
Bibliotheken             43                  41
Bibliobussen              2                    2
Vestigingen de Bibliotheek op school         151                160
     
Uitleningen
   
Totaal bibliotheken 3.712.871       3.551.082 
De Bibliotheek op school    243.051          303.429
E-books      59.655            94.092
      
Klanten     
Aantal bibliotheekleden    133.914          130.381
Uitleningen per klant             28                  27
Percentage inwoners dat lid is van de Bibliotheek          27%               26%
     
Overig    
Mediabezit    1.098.849        1.104.947 
Websitegebruikers       714.792           658.569 
Gebruik app Bibliotheek Wise       173.567          267.474 
     

Meer statistische gegevens zijn te vinden in de jaarverlagen van Biblionet Drenthe. Zie hiervoor bij Beleidsstukken.   

In de statistische cijfers zijn ook de resultaten van de bibliotheken in Assen, Emmen en Hoogeveen opgenomen. Deze bibliotheken hebben geen Overeenkomst van Dienstverlening met Biblionet Drenthe, maar nemen wel een aantal diensten af.