De Stichting Biblionet Drenthe is officieel aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn. Hieronder staan alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status van Biblionet Drenthe zoals wettelijk voorgeschreven.