Het beleid van de stichting voor 2018-2020 is gebaseerd op stategienota De Vindplaats.