• Programmering vestigingen

  Programmering vestigingen

De (huidige) klanten kunnen ook in de toekomstige bibliotheek nog steeds terecht voor het lenen van boeken. Maar daarnaast zullen ze steeds meer maatschappelijk-educatieve producten en dienstverlening zien en zo met de bibliotheek meegroeien naar een andere invulling.

De kernfunctie lezen en literatuur blijft gehandhaafd. De andere kernfuncties zijn in de maatschappelijk-educatieve koers besloten:

 • Kennis en informatie
 • Ontmoeting en debat
 • Kunst en cultuur (in bredere zin: programmering)
 • Ontwikkeling en educatie
  • Lezen: “Alles begint met taal en lezen. Dit zijn essentiële vaardigheden in onze kennismaatschappij. Biblionet Drenthe werkt onvermoeibaar en met succes aan taal- en leesvaardigheden. Onze inspanningen zijn deels correctief, denk aan het verhelpen van taal- en leesachterstanden, maar vaak ook gericht op leesplezier. Taal- en leesvaardigheid opent nieuwe werelden en onze media collecties zijn schatkamers: je kunt reizen in tijd en ruimte".
  • Leren: “In ons steeds sneller veranderende samenleving ben je nooit meer klaar met leren". Actief burgerschap vereist permanente educatie. Het informele, buitenschoolse leren wordt daarom steeds belangrijker en de moderne bibliotheek faciliteert dit als openbare en laagdrempelige kennisinstelling.
   Soms zijn onze diensten correctief (denk bijvoorbeeld aan het bestrijden van laaggeletterdheid of op weg helpen met digitale vaardigheden). Maar vaak werkt ons aanbod preventief en prikkelend. Een mooi voorbeeld is het uitdagen van schoolgaande jeugd op 21 -eeuwse vaardigheden, waaronder het leren van programmeren voor de (computer) coding als nieuwe ‘taal’.
  • Leven: “In onze gedigitaliseerde bestaan krijgen steeds meer mensen behoefte aan een ‘third place’:  Een veilige toegankelijke publieke ruimte, waar je kunt ontdekken, ontmoeten en ontspannen. Even weg uit je eigen bubbel, weg van de bank, Netfix en Twitter".

Biblionet Drenthe is een programmerende bibliotheekorganisatie en organiseert het gehele jaar rond activiteiten. Dan doen we zelf, maar ook en via ons open platform samen met partners. Wij onderscheiden daarbij 3 domeinen:

1. sociaal (met name gericht op debat en sociale netwerken)

2. cultuur (denk bijvoorbeeld aan verhalen als immaterieel erfgoed)

3. economie (participatie en ondernemerschap).