• Ondersteunende diensten voor Drentse Bibliotheken

    Ondersteunende diensten voor Drentse Bibliotheken

Marketing & Communicatie is essentieel in de transitie die bibliotheken doormaken van een traditionele bibliotheek met de focus op collectie en uitleningen naar een nieuwe bibliotheek die met diensten op het gebied van basisvaardigheden, zelfontplooiing en burgerparticipatie. Leidend hierin is de door de organisatie vastgestelde marketingstrategie.

De afdeling ondersteunt de communicatieve uitingen van de bibliotheken, varierend van persberichten tot nieuwsbrieven, van websiteberichten tot social media en van posters tot narrowcasting.

Ook organiseert Marketing & Communicatie evementen en publieksacties, denkt mee in de programmering van bibliotheken en bouwt kennis op m.b.t. marktsegmentatie, doelgroepen en klantprocessen. 

Provinciaal draagt Marketing bij aan het 'vermarkten' van de innovatieprojecten.