• Provinciale diensten

    Provinciale diensten

Op grond van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen ondersteunt Biblionet Drenthe als provinciale ondersteuningsinstelling (POI) de bibliotheken in Drenthe bij de uitvoering van de onderdelen interbibliothecair leenverkeer, collecties, netwerkvorming, gegevenslevering en innovatie.