• Gegevenslevering

    Gegevenslevering

De Drentse bibliotheken maken deel uit van het landelijk bibliotheekstelsel. Dat brengt verplichtingen met zich mee. Er moeten o.a. gegevens aangeleverd worden voor de Nationale Bibliotheek Catalogus, voor het laten functioneren van het aanvragen van materialen, voor het Bibliotheek Onderzoeks Platform (BOP) en de Monitor de Bibliotheek op school.
 
Biblionet Drenthe levert waar mogelijk centraal cijfers aan. Daarnaast verzorgt Biblionet Drenthe ook de basisstatistiek voor alle bibliotheken.