Met het beste bereik van Nederland hebben we als Bibliotheek ook in het sociale domein en de aanpak van laaggeletterdheid veel te bieden. Het is een kerntaak van de bibliotheek om mee te werken aan basisvaardigheden, zodat mensen niet langs de zijkant komen te staan. Maar dat doen we niet alleen. We werken samen met onder meer de gemeenten, onderwijsinstellingen, welzijn organisaties en ondernemers uit de regio.

Taalakkoord

In Drenthe is in 2015 het eerste Taalakkoord van Nederland ondertekend door het Bondgenootschap voor een Geletterd Drenthe en het landelijk projectteam Tel mee met Taal. In dit Taalakkoord staat de gezamenlijk ambitie om laaggeletterdheid in de komende vijf jaar met 10% terug te dringen! Het akkoord is ook ondertekend door het Alfa-college, het Drenthe college, Biblionet Drenthe en Stichting Lezen en Schrijven. Alle bibliotheken in Drenthe en Biblionet Drenthe zijn aangesloten bij het Bondgenootschap voor Geletterdheid in Drenthe.

Gezamenlijke projectleider laaggeletterdheid

De Provinciale Ondersteuningsinstellingen Biblioservice Fryslân, Biblionet Groningen en Bibionet Drenthe hebben gezamenlijk een projectleider laaggeletterdheid aangesteld. De taak van de projectleider is  om, vooral in samenwerking met interne en externe partners, invulling te geven aan de bestrijding van laaggeletterdheid.

Preventieve bestrijding van laaggeletterdheid

De Drentse Bibliotheken steken veel tijd en zorg in de bestrijding van laaggeletterdheid. In Drenthe heeft naar schatting 1 op de 9 grote moeite met lezen en schrijven. Met onze aanpak kan laaggeletterdheid preventief bestreden worden. Ook daarvoor hebben we effectieve programma’s en faciliteiten:

Tel mee met taal
De Wet Taaleis uit 2016 bevordert de aanpak van laaggeletterdheid binnen gemeenten. ‘ In 2018 worden in totaal 1 miljoen jongere kinderen tot en met de basisschool bereikt met leesbevordering activiteiten, zodat hun taalvaardigheid en leesplezier toenemen’.

Het Taalpunt
Een laagdrempelige en herkenbare plek in de regio om taal bereikbaar te maken. De samenwerking met partners speelt hierin een grote rol. De landelijke doelstelling is het bereiken van 45.000 laaggeletterde volwassenen met een (digi)taalprogramma.

Programma voor laagtalige gezinnen
50 % van de kinderen leest bijna nooit thuis, 25 % van de kinderen verlaat het basisonderwijs met een taalachterstand en 14% van de 15-jarigen is laaggeletterd. Wij signaleren dit al vroeg vanuit ons netwerk binnen het onderwijs en daarom ontwikkelen wij samen een programma op maat om de ouderbetrokkenheid te vergoten een een taalrijke (thuis)omgeving te creëren.

Taalkit Dutch
Dit taalprogramma is ontwikkeld voor vluchtelingen en biedt taalcursussen Nederlands en ondersteuningsmateriaal voor vrijwilligers. 
 

Met BoekStart komen kinderen al vroeg in aanraking met lezen en ontwikkelen ze een voorsprong waar ze hun hele leven plezier van hebben. Samen boekjes kijken, lezen en luisteren versterkt bovendien de band tussen ouder en kind. Bij dit programma werken bibliotheken, consultatiebureaus, kinderdagverblijven en gemeenten samen aan leesplezier en taalstimulering. Meer informatie op www.boekstart.nl.

Gratis BoekStartpakket

In alle gemeenten in de provincie Drenthe ontvangen ouders van baby’s van circa drie maanden de BoekStartwaardebon via de gemeente of het consultatiebureau. Hiermee kunnen ze hun kind gratis lid maken van de bibliotheek en ontvangen ze het BoekStartkoffertje. Dit koffertje bevat een babyboekje, een boek/cd met liedjes en boekentips. Zo komen kinderen al jong in aanraking met lezen en boeken en ervaren ouders de mogelijkheden van de bibliotheek.

BoekStart in de Kinderopvang

Een aantal bibliotheken en kinderopvanginstellingen in Drenthe zijn gestart met BoekStart in de Kinderopvang. Dit project wil voorlezen een vaste plek geven in het pedagogisch beleid en het dagprogramma. Onderdelen zijn onder andere een training tot voorleescoördinator, interactief voorlezen en een aantrekkelijke leesplek met een inspirerende boekencollectie op de locatie.

Uitrol in Drenthe

Biblionet Drenthe heeft een coördinerende, informerende en ondersteunende rol bij de uitvoering van BoekStart. Zij werft deelnemers onder de basisbibliotheken in Drenthe, houdt de bibliotheken op de hoogste van landelijke ontwikkelingen en adviseert bij de lokale uitrol. Ook ziet zij toe op eindevaluaties en financiële verslaglegging.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met de provinciaal coördinator BoekStart in Drenthe:
mevr. Joke Kasemier-Bedeker
t. 088 012 8020 / 06 39696249
e. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

digisterker

De overheid gaat digitaal! Jij ook?

Overheden verwijzen burgers steeds vaker naar hun digitale loketten. Of het nu gaat om het aanvragen van huurtoeslag, om werk zoeken of om het doorgeven van een verhuizing. Daarmee probeert de overheid selfservice van burgers, bedrijven en organisaties te stimuleren. Kostenbesparingen en efficiëntieslagen bij de overheid versterken een ontwikkeling, waarin de burger meer gebruik moet gaan maken van de digitale diensten van de overheid. Onder het motto 'Digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet' doet de overheid met het programma Digitaal 2017 een groot beroep op de digitale zelfredzaamheid van de burger.

Tegelijkertijd zijn er groepen in de samenleving die moeite hebben met het gebruik van de elektronische overheid, de ‘digibeten’. Om deze groep van minder digitaal vaardigen te ondersteunen, is de cursus Werken met de e-overheid ontwikkeld.

‘Werken met de e-overheid’

Het programma Werken met de elektronische overheid is ontwikkeld door Stichting Digisterker. De praktische organisatie van de cursussen is in handen de lokale bibliotheken. De cursussen worden per gemeente aangeboden voor alle inwoners. Daarbij is er aandacht voor o.a.:

  • Het aanvragen en gebruiken van DigiD;
  • Het zoeken en vinden van informatie op overheidswebsites;
  • Het aanvragen van bijvoorbeeld een toeslag of het (digitaal) maken van een afspraak;
  • Het gebruiken van persoonlijke omgevingen van overheidsorganisatie (zoals Mijn toeslagen, werk.nl en MijnOverheid);
  • Het gebruik van Regelhulp.

Is er al een cursus Digisterker in mijn gemeente?

Inmiddels worden in vrijwel alle Drentse gemeenten cursussen Werken met de e-overheid gegeven. Plaatsen en data zijn te vinden via www.bibliothekendrenthe.nl.

Docent ‘Digisterker’ worden?

Heb je affiniteit met internet en de e-overheidsdienst-verlening en kun je daar zelf goed de weg in kunnen vinden? De bibliotheken zijn op zoek naar vrijwillige docenten. Voor meer informatie of aanmelden: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Digisterker in Midden-Drenthe

Wethouder Gert Jan Bent van gemeente Midden-Drenthe vertelt waarom de gemeente samen met de Bibliotheek en Welzijnswerk voor de inwoners de cursus Digisterker aanbiedt.

De Bibliotheek op school is een gezamenlijke strategische aanpak van bibliotheken, primair onderwijs en gemeenten. Het vergroot het plezier in lezen en verbetert daardoor de taal-, lees- en informatievaardigheden van kinderen.
De inhoudelijke pijlers van De bibliotheek op school zijn: een aantrekkelijke collectie boeken op de school, leesbevordering en mediawijsheid. Zie voor meer informatie www.debibliotheekopschool.nl.

Meer lezen, beter in taal

De bibliotheek en de school kunnen samen de resultaten voor taal verbeteren door kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school en thuis. Binnen de Bibliotheek op school werken de leesconsulent van de Bibliotheek en de leescoördinator van de school intensief samen. Zo wordt er structurele aandacht voor lezen en mediawijsheid ingeroosterd. De resultaten worden periodiek gemeten met de Monitor.

De Bibliotheek op school in Drenthe

De Bibliotheek op school doet het provinciaal erg goed. Eind 2015 heeft al 65% van de scholen in het werkgebied van Biblionet Drenthe een Bibliotheek op school. Door de projectmatige manier van werken is de implementatie van de Bibliotheek op school sneller gegaan dan was gepland.
 
De bibliotheken in Drenthe conformeren zich aan het landelijke concept. Biblionet Drenthe fungeert als linking pin en promotor tussen het landelijke kernteam van de Bibliotheek op school en de lokale bibliotheken.

Biblionet Drenthe levert de projectmanager en is medeverantwoordelijk voor de implementatie, scholing, en monitoring van de resultaten.

Zie ook de website Doorgaande Leeslijn.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met de contactpersonen voor de Bibliotheek op school in Drenthe:

Tineke Scholte-Hummel (basisonderwijs)
t. 06 30 04 80 28
e. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Marleen Herbers (voortgezet onderwijs)
t. 06 33 21 92 96
e. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Welke doelen kun je samen met de Bibliotheek bereiken? Dit boekje 5 inspirerende voorbeelden van bibliotheekinnovatie geeft inzicht in de mogelijkheden.

Op basis van onze innovatieagenda gaan we op zoek naar samenwerkingspartners voor de Bibliotheek. Zo proberen we in co-creatie met allerlei partijen de perfecte oplossing voor maatschappelijke vraagstukken te vinden.

Samenwerken met de Bibliotheek maakt je rijker!

De Bibliotheek maakt je rijker
‘De Bibliotheek maakt je rijker’. Het is de rode draad van een landelijke publiekscampagne van de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB). Online en in de publieke ruimte. Biblionet Drenthe onderschrijft deze stelling en ziet dagelijks hoe de Drentse bibliotheken hier vol elan en op hun eigen wijze invulling aan geven.

Rijker door mee te doen
Bibliotheekprojecten die lees- en taalvaardigheid bevorderen en laaggeletterdheid tegengaan, bevorderen dat iedereen meedoet in de samenleving. De Bibliotheek biedt digitale diensten publiekelijk aan en bevordert via projecten dat mensen digitaal vaardiger te worden.

Rijker door een vitaal platteland
De Bibliotheek is een laagdrempelige, onafhankelijke ontmoetingsplek waar je leert, je ontwikkelt, inspiratie opdoet, informatie vindt en debatteert. Dat maakt de Bibliotheek tot een cruciale speler bij het behouden van een vitaal platteland.

Rijker door een leven lang leren
De Bibliotheek is dé partner bij het ontwikkelen van 21ste eeuwse vaardigheden. Bibliotheken hebben de kennis, ervaring en faciliteiten in huis om jong en oud daarbij op weg te helpen. Online, op locatie of in de Bibliotheek.

Door onze kennis, ervaring en expertise te delen bouwen we gezamenlijk aan een betrokken, (digitaal) vaardig en vitaal Drenthe. Daarbij verzilveren we kansen, maar zien we ook dat sommige onbenut blijven. Deze proberen we samen met anderen te grijpen. Wil je weten hoe we dit concreet aanpakken? Neem gerust contact met ons op, we vertellen je er graag meer over.
 

Biblionet Drenthe richt zich op de verdere ontwikkeling van haar ondernemerschap. In die context kan de ondersteuning die Biblionet Drenthe aan de Drentse bibliotheken biedt in haar rol van kennis- en expertisecentrum, ook andere bedrijven en organisaties worden geboden.

Concreet gaat het dan om diensten op het gebied van managementondersteuning, automatisering/ICT, webontwikkeling en webbeheer, financiën, administratief beheer, salarisadministratie, logistiek, marketing & communicatie, personeel en organisatie, mediacollecties, leesbevordering, schoolbibliotheekwerk en informatiebeheer.

Geïnteresseerd? Maak een afspraak voor een oriënterend gesprek via ons Secretariaat.
t. 088 0128 000
e. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Op grond van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen ondersteunt Biblionet Drenthe als provinciale ondersteuningsinstelling (POI) de bibliotheken in Drenthe bij de uitvoering van de onderdelen interbibliothecair leenverkeer, collecties, netwerkvorming, gegevenslevering en innovatie.

In afstemming met de Drentse gemeenten formuleert de provincie jaarlijks wat gevraagd wordt in de vorm van een programma van eisen. Biblionet Drenthe formuleert, in afstemming met de Drentse bibliotheken, het antwoord hierop in de vorm van een activiteitenplan en een begroting. Als de provincie daarmee akkoord gaat, wordt de bijbehorende subsidie beschikt.

 

Als leners in de collectie van hun bibliotheek niet vinden wat ze zoeken, kunnen ze het gewenste materiaal bij gratis bij een andere Drentse bibliotheek opvragen. Mocht het daar ook niet aanwezig zijn, kan het – tegen een geringe vergoeding - via het landelijk bibliotheekstelsel worden aangevraagd. De werkzaamheden tussen aanvraag en levering worden verzorgd door Biblionet Drenthe.

De Drentse bibliotheken beschikken over verschillende collecties. Collecties ter ondersteuning van de Bibliotheek op school, collecties voor het onderwijs (themacollecties, voorleescollecties), collecties gericht op bepaalde lezers (o.a. beginnende lezers - Taalhuiscollecties, makkelijk-lezencollectie voor kinderen die lezen moeilijk vinden) en een algemene brede collectie gericht op een breed publiek.

Voor die laatstgenoemde collectie wordt door een collectieteam van Biblionet Drenthe voor alle bibliotheken gecollectioneerd op basis van collectieprofielen. Doel is om dit zo effectief en efficiënt mogelijk te doen. Belangrijke aandachtspunten zijn het gebruik en de actualiteit van de collectie.

Biblionet Drenthe draagt er ook toe bij dat Drentse leners die e-books willen lenen zo gemakkelijk mogelijk van het daarvoor bestemde platform gebruik kunnen maken. Via o.a. de website en nieuwsbrieven worden ze geïnformeerd over ontwikkelingen

Biblionet Drenthe werkt voortdurend aan het in stand houden en versterken van het bibliothekennetwerk om de kwaliteit van het bibliotheekwerk te borgen. Daarbij werken we zoveel mogelijk samen met andere culturele en maatschappelijke organisaties. Voor onze klanten biedt het bibliothekennetwerk belangrijke voordelen:
  • Eén bibliotheekpas waarmee alle inwoners van Drenthe overal kunnen lenen.
  • Eén provinciale catalogus en een gezamenlijk collectiebeleid.
  • Eén gezamenlijk bibliotheeksysteem om dit alles te ondersteunen.
  • Eén logistiek netwerk om het transport van media tussen bibliotheken efficiënt te laten verlopen.
  • Eén abonnementstarief
De Drentse bibliotheken maken deel uit van het landelijk bibliotheekstelsel. Dat brengt verplichtingen met zich mee. Er moeten o.a. gegevens aangeleverd worden voor de Nationale Bibliotheek Catalogus, voor het laten functioneren van het aanvragen van materialen, voor het Bibliotheek Onderzoeks Platform (BOP) en de Monitor de Bibliotheek op school.
 
Biblionet Drenthe levert waar mogelijk centraal cijfers aan. Daarnaast verzorgt Biblionet Drenthe ook de basisstatistiek voor alle bibliotheken.

Innovatie is één van de taken die expliciet benoemd wordt in de bibliotheekwet. Daarin wordt gesproken over ‘de ontwikkeling van innovaties ten behoeve van de lokale bibliotheken’.

Biblionet Drenthe geeft hier samen met de Drentse bibliotheken invulling aan. Dit gebeurt in afstemming met de provincie, de Drentse gemeenten, de andere provinciale ondersteuningsinstellingen en de Koninklijke Bibliotheek.

De invulling gebeurt op basis van een tweejaarlijkse Drentse Innovatieagenda, vertaald in jaarplannen en concrete projecten. De projecten betreffen maatschappelijk relevante thema’s als preventie en bestrijding van laaggeletterdheid, participatie (waaronder 21e eeuwse en digitale vaardigheden), informeel leren en erfgoed.

Biblionet fungeert als backoffice voor de bibliotheken in negen Drentse gemeenten: Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, De Wolden, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo en Westerveld.

Biblionet verleent diensten op het gebied van management, beleidsondersteuning, HR, financiën, ICT, marketing & communicatie en facilitaire zaken.

De bibliotheken in de negen gemeenten vormen samen met Biblionet Drenthe één grote, sterke organisatie. Dit zorgt er ook voor dat bibliotheken profiteren van de schaalvoordelen die het samenwerkingsverband biedt.

Als innovatieve bibliotheekbranchespecialist en regionale schakel in het bibliotheekstelsel draagt Biblionet Drenthe bij aan het succes en de kwaliteit van de Drentse bibliotheken.

De bibliotheek ontwikkelt zich steeds meer van een uitleeninstituut naar een educatief-maatschappelijke onderneming. In die rol is de bibliotheek  gericht op de zelfontplooiing van burgers, zodat zij volwaardig kunnen participeren in de (informatie)maatschappij. Het uitlenen van (fysieke) boeken is hierbij een middel, dat echter in belang zal afnemen.

De educatieve functie - zowel de samenwerking met onderwijsinstellingen als het non-formele/informele leren - neemt in belang toe. Hierbij zijn mensen in een kwetsbare positie de belangrijkste doelgroep. Een belangrijke doelstelling van de bibliotheek is de kloof tussen (digitaal) geletterden en laaggeletterden te verkleinen.