Gevonden: 3

Biblionet Drenthe en Zorgbelang Drenthe hebben een partnerovereenkomst getekend met als doel samen bij te dragen aan het verbeteren van de gezondheidsvaardigheden en de informatievaardigheden van mensen. Daarmee heeft Biblionet zich verbonden aan de doelen van het Nationaal Programma Preventie Alles is Gezondheid....

Zorgbelang Drenthe is een onafhankelijke belangenorganisatie voor alle burgers in Drenthe die gebruik maken van zorg. Zorgbelang adviseert bij vraagstukken rond zorg vanuit het cliëntperspectief door ontwikkelingen in de zorg te volgen en de gevolgen en alternatieven voor burgers in beeld te brengen.

Bieden van ondersteuning

Toegang tot informatie, het begrijpen van informatie en het op basis van informatie kiezen voor een gezondere levensstijl: het zijn vaardigheden die in onze huidige kennismaatschappij bijdragen aan een langer en gezonder leven. Beide organisaties gaan de impact van Alles is gezondheid... verbreden en verdiepen door mensen te ondersteunen bij het ontwikkelen van gezondheidsvaardigheden en informatievaardigheden.

Deze ondersteuning bestaat o.a. uit:

  • burgers informatie, cursussen en trainingen aanbieden op het gebied taal, digitaal en gezondheidsgedrag;
  • onderwijs- en voorschoolse instellingen ondersteunen bij het (leren) lezen, het vergroten van het leesplezier, het vergroten van mediawijsheid en het aanleren van digitale en gezondheidsvaardigheden;
  • gemeenten ondersteunen bij de uitvoering van hun programma’s in het sociale domein die bijdragen aan de gezondheid en persoonlijke ontplooiing van burgers.

Activiteiten

De gezamelijke activeiten van Biblionet Drenthe en Zorgbelang Drenthe zullen bestaan uit:

  • aanbieden van een collectie boeken/e-books en overige materialen;
  • verzorgen van lezingen, filmavonden, iPad-café’s en voorlichtingsbijeenkomsten;
  • aanbieden van diensten en producten die bijdragen aan een snelle en succesvolle inburgering van asielzoekers;
  • ondersteuning bieden bij het leren omgaan met de digitale overheid (Klik & Tik-cursussen, Digisterker);
  • ondersteuning bieden bij het onderwijs en het aanleren van digitale (basis)vaardigheden voor kinderen in de basisschoolleeftijd;
  • werken aan de preventie en bestrijding van laaggeletterdheid met allerhande programma’s (Boekstart, Tel mee met Taal, enz.) en het inrichten van Taalhuizen.

Zie ook het filmpje van de ondertekening op YouTube.