Gevonden: 3

De samenwerking tussen Rabobank en Biblionet Drenthe is een feit. Op 7 februari ondertekenen Ludo Mennes, directeur Rabobank Particulieren & Private Banking, en Lenie van der Werf, directeur Biblionet Drenthe een convenant. Daarin bekrachtigen beide partijen de samenwerking binnen het project jouw.buzz. Hiermee is de maatschappelijke betrokkenheid van de Rabobank zichtbaar, evenals de nieuwe strategie van Biblionet Drenthe. Een mooie start van een duurzame samenwerking.

Partnerschap tussen Rabobank en Biblionet Drenthe

Rabobank en Biblionet Drenthe bundelen hun krachten binnen het project jouw.buzz om de digitale vaardigheden van de inwoners van Drenthe te stimuleren. Jouw.buzz sluit aan bij de kernwaarden van beide partijen. Rabobank draagt bij aan het welzijn en de welvaart in Nederland en richt zich, door lokale aanwezigheid, op het versterken van de klant en zijn omgeving. Biblionet Drenthe bevordert participatie van burgers in de samenleving. Persoonlijke ontwikkeling, educatie, cultuur en lezen en (digitale) informatie zijn hierbij de belangrijkste aandachtsgebieden.

Ondersteuning Rabobank in Jouw.buzz

Rabobank levert een bijdrage aan Biblionet Drenthe en verbindt hiermee haar naam aan jouw.buzz. Samen bieden zij diverse lesprogramma’s aan op de Drentse basisscholen voor het ontwikkelen van de 21-eeuwse vaardigheden. Tevens zet Rabobank de bus in voor andere activiteiten. De aankomende periode verkennen Rabobank en Biblionet Drenthe ook nieuwe samenwerkingsprojecten waarbij de speerpunten Educatie & Maatschappij centraal staan.

Inzetbaarheid en activiteiten in Jouw.buzz 

Jouw.buzz is zowel een rijdend leslokaal als een digitaal laboratorium en is inzetbaar voor diverse doelgroepen en activiteiten op gebied van mediawijsheid, laaggeletterdheid, inburgering, en digivaardigheid. Scholen en organisaties kunnen de bus inzetten en huren voor uiteenlopende activiteiten of instructie. De truck komt langs bij scholen die meedoen aan het project Bibliotheek op school en ook andere scholen kunnen de bus inhuren voor lessen mediawijsheid. Daarnaast wordt de bus ingezet voor de cursus Werken met de e-overheid, waarbij burgers ‘digitaal zelfvertrouwen’ ontwikkelen door het aanleren van noodzakelijke vaardigheden voor het werken met de elektronische overheid. Ook helpt jouw.buzz mensen die moeite hebben met lezen of schrijven. Onder begeleiding kunnen zij lees- en schrijfoefeningen doen die in het dagelijks leven van pas komen.

rabo 021

rabo 004

rabo 040

rabo 029