Gevonden: 2

Lenie van der Werf vertrekt per 15 juli als directeur van Biblionet Drenthe. Zij is ruim 15 jaar werkzaam geweest binnen de directie van Biblionet, waarvan de laatste 6 jaar als algemeen directeur. Onder haar leiding hebben de bibliotheken verbonden aan Biblionet, evenals de backoffice, een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt van een klassieke naar een toekomstbestendige digitale en maatschappelijke bibliotheek. Jouw.buzz, de nieuwe digitale diensten voor burgers en bedrijven en de invoering van Taalpunten voor laaggeletterden zijn voorbeelden van deze vernieuwing. Daarnaast lezen Drentse kinderen meer door de intensieve samenwerking met het onderwijs.

Lenie van der Werf: “Ik heb mij met volle overtuiging en energie ingezet voor de innovatie van de Drentse bibliotheken. Aansluiten bij de vraag van de inwoners is hierbij voor mij altijd leidend geweest. Nu de nieuwe strategie haar vruchten afwerpt en een belangrijke organisatieontwikkeling is doorgevoerd, is het een natuurlijk moment voor mij om een volgende stap in mijn loopbaan te maken. Ik heb een nieuwe functie als directeur-bestuurder aanvaard in het noorden van het land. Ik dank alle samenwerkingspartners en collega’s voor de samenwerking in de afgelopen jaren.”

Hein Pannekoek, voorzitter van het Algemeen Bestuur van Biblionet Drenthe: “We zijn Lenie zeer erkentelijk voor haar inzet voor Biblionet in de afgelopen jaren, waarin zich tal van maatschappelijke en financiële veranderingen voor de bibliotheekfuncties aandienden. Door haar daadkracht, visionaire blik en inspirerende wijze van leidinggeven heeft zij een cruciale rol gespeeld naar de huidige rol en positie van Biblionet. Haar participatie in het landelijk netwerk van Provinciale Ondersteuningsinstellingen en uitgebreide kennis en ervaring kwam ten goede aan het Drents Netwerk van Bibliotheken.”

lenie vd werf

Lenie van der Werf