Gevonden: 2

De dienstverlening van bibliotheken rondom basisvaardigheden voor volwassenen is de afgelopen jaren sterk geprofessionaliseerd. Het aanbod is breed, er wordt met veel lokale partners samengewerkt en er is meer aandacht voor de effecten van de dienstverlening. Dit blijkt uit het rapport Dienstverlening openbare bibliotheken rondom basisvaardigheden voor volwassenen 2016.

Met dit onderzoek, dat jaarlijks via het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP) wordt uitgevoerd, is de stand van zaken omtrent de product- en dienstverlening van openbare bibliotheken rondom basisvaardigheden voor volwassenen in kaart gebracht.

Kern van het aanbod: taal en digitaal

In de rapportage wordt duidelijk dat de bibliotheken zeker niet stil hebben gezeten voor wat betreft de dienstverlening rondom basisvaardigheden. Alle deelnemende bibliotheken bieden producten en/of diensten aan voor een of meer basisvaardigheden voor volwassenen en maar liefst 9 op de 10 bibliotheken hebben een aanbod op het gebied van taal en digitaal. Dat toont aan dat de bibliotheken de afgelopen jaren flinke stappen hebben gezet. Ook zien we dat het aantal lokale samenwerkingspartners verder is gestegen ten opzichte van 2015.

Professionalisering aanbod

In het aanbod rondom basisvaardigheden hebben de bibliotheken een duidelijke professionaliseringsslag gemaakt. Zo wordt er meer gebruikgemaakt van landelijk ingekochte educatieve materialen en besteden bibliotheken meer aandacht aan het meten van de opbrengsten van de dienstverlening. Bijna alle bibliotheken registreren deelnemersaantallen en er is meer interesse in de 'outcome' van de cursussen, hoewel dit laatste nog voornamelijk kwalitatief gemeten wordt. De rapportage wijst echter ook uit dat structurele financiering, het bereiken van de doelgroep en personele bezetting op lokaal niveau knelpunten in de dienstverlening vormen.

Lees het hele bericht op www.kb.nl.

taalhulp 600