Gevonden: 2

In het kader de expositie The American Dream in het Drents Museum, heeft het Drents Archief een fototentoonstelling gemaakt onder de noemer De Drentse Droom.

In de tentoonstelling wordt de ontwikkeling van Drenthe in de laatste anderhalve eeuw verbeeld. Denk aan de industriële ontwikkeling, het ontstaan van fabrieken, de mechanisatie van de landbouw en ontwikkelingen in het huishouden. Ook is er aandacht voor de negatieve kanten van deze ontwikkeling: de bomenkap, de bom (en de protesten hiertegen) en de bezwaren tegen de ja-knikkers.

De expositie is van 9 tot 27 februari 2018 te zien bij Bibliotheek Assen in De Nieuwe Kolk en reist daarna langs een aantal bibliotheken in de provincie. 

drentsedroom auto