Gevonden: 2

Op dinsdag 20 februari biedt Biblionet Drenthe een groep jonge mantelzorgers een speciaal programma aan in jouw.buzz. De jongeren kunnen dan kennismaken met technische snufjes als robots, 3D-printers, lasercutters en virtual reality-brillen. Deze jongeren worden zo even uit hun zorgelijke thuissituatie gehaald en hebben een gezellige en leerzame middag samen met lotgenoten.

Waarom aanbod

Tijdens de Beursvloer in De Nieuwe Kolk is het contact tot stand gekomen tussen Biblionet Drenthe en Vaart Welzijn. De Beursvloer is een activiteit van de Asser Uitdaging waarbij bedrijven en maatschappelijke instellingen worden samengebracht om met gesloten beurs zaken te doen en op die manier iets voor elkaar kunnen betekenen.

Directeur Thijs Torreman van Biblionet Drenthe: Als Drentse bibliotheken willen wij eraan bijdragen dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij. Daarom bieden wij deze middag graag aan voor deze jongeren die een extraatje verdienen.’

Vaart Welzijn

Vaart Welzijn is een welzijnsorganisatie in Assen die onder andere ondersteuning biedt aan jonge mantelzorgers. Deze jonge mantelzorgers zorgen langdurig voor bijvoorbeeld een ouder, broer of zus. Vaak heeft deze zorg een grote invloed op hun leven, bijvoorbeeld voor hun schoolprestaties of omgang met leeftijdsgenoten.

Eens per veertien dagen komen de mantelzorgers (van 8 tot 21 jaar) bij elkaar voor een gezellige, actieve en soms leerzame middag. Hier kunnen de jongeren zichzelf zijn, praten over hun ervaringen en vinden ze huiselijkheid en geborgenheid. De middag wordt altijd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd.

Anita Aalderink en Elly Buursema van Vaart Welzijn is blij met het aanbod. Aalderink: ‘Deze jongeren verdienen het erg om even uit hun dagelijkse beslommeringen te worden gehaald. Daarom zijn we blij met dit aanbod van Biblionet Drenthe!’

Jouw.buzz
 
Op 20 februari kunnen de jongeren kennismaken met jouw.buzz: een rijdend leslokaal en een mobiel laboratorium vol technische snufjes, waar ze kennis kunnen maken met 21ste-eeuwse vaardigheden.

De bibliotheken zetten de voormalige bibliobus verder in voor mediawijsheids-lesprogramma’s. Daar wordt een breed aanbod voor digitale geletterdheid wordt geboden. Ook wordt jouw.buzz gebruikt voor mobiele presentatieruimte, werkplekken of leslokaal.

jouw buzz