Gevonden: 2

In 2017 zijn flinke stappen gemaakt in een nieuwe strategie voor Biblionet Drenthe. Want de rol van de Bibliotheek verandert en daarmee ook de rol van Biblionet Drenthe. De Bibliotheek wil een rol van betekenis spelen in de maatschappelijke uitdagingen in onze samenleving. Dat betekent dat de klassieke Bibliotheek zich meer en meer ontwikkelt naar een maatschappelijke Bibliotheek.

De reeds ingezette verandering is in 2017 verder vormgegeven. Dit heeft ondermeer zijn beslag gekregen in een strategisch beleidsplan. Verder is inzet gericht op een duidelijke scheiding van de taken van Biblionet Drenthe als Provinciale Ondersteuningsinstelling en de rol van Biblionet in het ondersteunen en faciliteren van de bibliotheken in plattelandsgemeenten. Dat komt onder andere tot uitdrukking door wijziging van het bestuursmodel in een Raad van Toezicht.

Ook is een aanzet gegeven tot het opnieuw inrichten van de organisatie. In de komende tijd zal dit verder worden uitgewerkt. Verbeteren van de resultaatgerichtheid staat hierbij centraal.

Enkele successen die over 2017 zijn te melden:

  • Er is een start gemaakt met de uitvoering van de innovatieagenda voor de Drentse bibliotheken. De eerste successen dienen zich aan, zoals Letter voor Letter, een project waarbij laaggeletterden op een laagdrempelige manier worden benaderd.
  • In alle gemeenten is nu een Taalhuis gerealiseerd.
  • De websites van de bibliotheken zijn vernieuwd (en in maart 2018 live gegaan).
  • De bibliotheekstichtingen van Coevorden en Meppel zijn gefuseerd met Biblionet. Voor 2018 staan Midden-Drenthe, Noordenveld en Westerveld op de rol.

Lees voor een volledig beeld van de ontwikkeling in het afgelopen jaar het Jaarverslag Biblionet Drenthe 2017.

jaarverslag 2017 bnd