2016             2017
Omvang werkgebied    
Gemeenten               12                  12
Bibliotheken               41                  46
Bibliobussen                2                    2
Vestigingen de Bibliotheek op school           160                170
Mediabezit 1.104.947       1.081.831
     
Uitleningen
   
Totaal bibliotheken 3.522.081       3.359.928
De Bibliotheek op school    465.423          466.168
      
Klanten     
Aantal bibliotheekleden    130.381          127.947
Uitleningen per klant            27                  26
Percentage inwoners dat lid is van de Bibliotheek            27%                  26%
     
Digitaal    
Aantal e-book accounts         11.703 14.173 
Downloads e-books 94.092 100.946 
Websitebezoek       658.569           673.434 
Gebruik app Bibliotheek Wise       267.474          347.770 
     

Meer statistische gegevens zijn te vinden in de jaarverlagen van Biblionet Drenthe. Zie hiervoor bij Beleidsstukken.   

In de statistische cijfers zijn ook de resultaten van de bibliotheken in Assen, Emmen en Hoogeveen opgenomen. Deze bibliotheken hebben geen Overeenkomst van Dienstverlening met Biblionet Drenthe, maar nemen wel een aantal diensten af.