• Nieuws

    Nieuws

De wereld verandert; de bibliotheek verandert mee.

De openbare bibliotheek is de afgelopen jaren veranderd in een maatschappelijke-educatieve organisatie. De bibliotheken in Drenthe richten zich op de thema's Lezen, Leren en Leven.


Burgers -jong en oud- ervaren de bibliotheek steeds meer als een Vindplaats; waar zij kunnen ontdekken, ontspannen en ontmoeten.

Anders gezegd: boeken maken letterlijk plaats voor een andere invulling; zowel fysiek als digitaal. We brengen in de bibliotheek vraag en aanbod bij elkaar. Denk aan:

  • Een Vindplaats voor werkzoekenden, waar mensen hulp krijgen bij het opstellen van CV en brief en bijvoorbeeld gesprekstechnieken
  • Een Vindplaats voor ondernemers waar men kan werken, netwerken en trainingen kan volgen.
  • Een Vindplaats voor kinderen, waar ontwikkeling en persoonlijke groei centraal staan

Belangrijk is dus dat we ons per bibliotheek focussen op bepaalde doelgroepen en een samenhangend programma voor hen maken.
Het kan zijn dat de ene Vindplaats 1 belangrijkste doelgroep en programma heeft, maar het kan ook zijn dat het er meerdere zijn. Die kunnen tegelijk uitgevoerd worden, maar ze kunnen elkaar ook opvolgen.