nieuwsbrief

juni 2018Nieuwe leden Raad van Toezicht stellen zich voor

bestuur 650

Sinds dit jaar heeft Biblionet een nieuw bestuursmodel met een onafhankelijke Raad van Toezicht en een directeur/bestuurder. Inmiddels zijn ook vijf nieuwe bestuursleden toegetreden tot de Raad van Toezicht. Hierbij stellen ze zich voor. ​

 

Verkiezingsmarkten Groet & Ontmoet maken de tongen los

Groet en ontmoet 650

De gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart waren bij uitstek een gelegenheid om de bibliotheekfunctie 'ontmoeting en debat' op een effectieve manier in te vullen. Daartoe zijn In diverse Drentse bibliotheken ‘Groet & Ontmoet’-bijeenkomsten georganiseerd. Hier konden inwoners van een gemeente kennis maken met de kandidaat-raadsleden van verschillende partijen en met hen in discussie gaan met over actuele lokale onderwerpen.

 

Verhalen uit de Houten Schooltas voor Drentse basisscholen

houten schooltas 650

In het Drents Museum is op 14 mei de ‘Houten Schooltas’ met daarin twaalf verhalen uitgereikt aan de deelnemende auteurs. Alle basisscholen in Drenthe krijgen de Verhalen uit de Houten Schooltas cadeau. Deze originele Drentse verhalen zijn gericht op leerlingen van groep 5 t/m 8. De organisatoren willen hiermee een extra impuls geven aan het lezen of voorlezen.

 


Biblionet Drenthe verdient een Transzoen

transzoen 650

Voor Biblionet Drenthe staat de persoonlijke ontplooiing van iedereen centraal. Dat geldt zeker voor Nathalie, als werknemer bij Biblionet Drenthe had zij op de werkvloer haar coming-out als transvrouw. Vanaf het allereerste begin voelde zij zich gesteund en dat verdient waardering. Biblionet Drenthe kreeg daarom op 16 mei de Transzoen uitgereikt uit handen van Transgender Netwerk Nederland.

 

Jaarverslag 2017

jaarverslag 2017 650

In 2017 zijn flinke stappen gemaakt in een nieuwe strategie voor Biblionet Drenthe en is een aanzet gegeven tot het opnieuw inrichten van de organisatie. Ook zijn er mooie resultaten te melden, zoals de realisatie van een Taalhuis in elke gemeente en de start van een groot project waarmee we de laaggeletterdheid te lijf willen gaan. Dit en veel meer is te lezen in ons jaarverlag over 2017.

facebook  twitter  linkedin  youtube