• Nieuws

    Nieuws

De Drentse bibliotheken maken zich zorgen over de taalachterstand en het gebrek aan leesvaardigheid bij veel jongeren. Met het Drents Leesoffensief willen we bereiken dat alle Drentse jongeren geletterd het middelbaar onderwijs verlaten. We werken hierbij samen met provincie, gemeentes, kinderopvang en onderwijs.

 

DrentsLeesoffensief

 

Een gezamenlijke aanpak, voor meer resultaat

Het Drents Leesoffensief draagt zorg voor zoveel mogelijk samenwerking tussen het onderwijs, de kinderopvang en de bibliotheken. Binnen deze strategische samenwerking kan iedereen vanuit haar rol, kennis en expertise hun bijdrage leveren. Door gezamenlijk de inspanningen rondom leesvaardigheid uit te bouwen, geven ze de jeugd een toekomst. Een toekomst waarin laaggeletterdheid geen rol speelt!

Op het gebied van leesbevordering is er binnen de specifieke verzorgingsgebieden en de provincie grenzen al veel samenwerking tussen de Drentse bibliotheken, de scholen en kinderopvanglocatie in de vorm van landelijke  programmalijnen als BoekStart en de Bibliotheek op school.  Door nu als breed netwerk de krachten verder te bundelen, kennis te delen, meer en nieuwe (o.a. op het gebied van digitalisering & gamification) maar ook gemeentelijk specifieke projecten rondom leesbevordering te starten en bij ouders het (voor)lezen nog meer te stimuleren - ouderbetrokkenheid-  gaan ze met en als het Drents Leesoffensief de strijd aan met laaggeletterdheid.

Samen zorgen ze voor een borging van de continuïteit van de deelprojecten. Zodat de bibliotheken, de (voorschoolse) kinderopvang en het onderwijs, en ook de studenten die daarvoor nu in opleiding zijn als Leescoalitie uiteindelijk (nog) beter zijn toegerust op leesbevordering en leesstimulering en lezen onderdeel wordt van meer dan alleen het schoolvak Nederlands.

 

Lees meer over het Drents Leesoffensief