• Innovatieve en ondersteunende organisatie voor Drentse Bibliotheken

  Innovatieve en ondersteunende organisatie voor Drentse Bibliotheken

Om de strategische doelen te bereiken zijn tal van acties nodig. We noemen hier de belangrijkste, gekoppeld aan de pijlers en doelen.

Pijler provinciale vindplaats

Doelstelling 1:
Biblionet Drenthe ondersteunt de bibliotheken bij het efficiënt, effectief en naar tevredenheid van de stakeholders uitvoeren van de wettelijke taken.

 • Leggen van het juiste fundament voor een moderne organisatie ('fixing de basics')
 • Versterken relatiebeheer van de POI
 • Innovatie als centrale POI-taak
 • Efficiënte uitvoering overige wettelijke taken

Doelstelling 2:
Biblionet Drenthe wil samen met de Drentse bibliotheken komen tot een breed gedragen gezamenlijke Drentse innovatieagenda voor 2019/2022.

 • Komen tot een provinciale visie, waaronder het maken van keuzes inzake het voorkomen en terugdringen van laaggeletterdheid
 • Programmamanagement, projectmanagement, implementatiemanagement en fondswerving

Pijler lokale vindplaats

Doelstelling 3:
Het concept Vindplaats is fysiek en digitaal toegankelijke en zichtbaar op verschillende plekken in Drenthe.

 • Inrichten van 3 vestigingen als lokale vindplaats
 • Ontwikkelen van een programmering op het gebied van leven, leren en lezen door de backoffice en uitvoering in de frontoffice.

Doelstelling 4:
De bibliotheek stimuleert leesplezier, leesbevordering en het ontwikkelen van 21ste eeuwse vaardigheden via het onderwijs bij kinderen en jongeren.

 • Verdere uitrol BoekStart in de kinderopvang
 • Doorontwikkeling de Bibliotheek op school en opstarten de Bibliotheek op school voor vo en mbo.

Doelstelling 5:
Alle bibliotheken in het werkgebied blijven diensten en producten afnemen van Biblionet Drenthe, ook als de provinciale subsidie vanaf 2019 rechtstreeks naar de gemeenten wordt overgemaakt in plaats van naar Biblionet Drenthe.

Pijler interne vindplaats

Doelstelling 6:
De medewerkers ondersteunen de transitie van de bibliotheek als uitleeninstituur naar vindplaats.

Doelstelling 7:
De medewerkers dragen bij aan een transparante, kostenefficiënte herverdeling van middelen over de pijlers en aan de ontwikkeling van andere/nieuwe diensten en producten.