• Vindplaats

Strategische doelen

De Drentse bibliotheken en Biblionet Drenthe trekken samen op. Biblionet Drenthe vervult twee rollen en is wat betreft governance en organisatie zodanig ingericht dat die twee rollen duidelijk gescheiden zijn. Enerzijds is Biblionet Drenthe de provinciale ondersteuningsinstelling (POI) voor alle Drentse bibliotheek in twaalf gemeenten, anderzijds vormt Biblionet Drenthe de backoffice voor bibliotheken in negen gemeenten. De staf is ondersteunend aan Biblionet Drenthe.

Samen met inwoners, culturele en maatschappelijke organisaties werken we continu aan de volgende 3 doelen:

1. Drenthe leert en ontwikkelt.

De bibliotheek moet een plek zijn waar je iets kunt ontdekken, jezelf kunt ontwikkelen, anderen kunt ontmoeten, even kunt ontspannen en de mogelijkheid hebt om te ondernemen. En dat niet alleen fysiek. Ook online. Dus wat jouw doel ook is, bij ons kun je terecht. En je bent nooit uitgeleerd. Bij ons kun je een leven lang ontwikkelen. We helpen je graag met de nodige basisvaardigheden en stimuleren zo blijvende inzetbaarheid in de maatschappij. Heb je onze online cursussen of de ANWB theorie examens al ontdekt?

2. Drenthe leest.

Verschillende onderzoeken en adviezen laten over een reeks van jaren een dalende lees[1]vaardigheid, leesmotivatie en leesplezier zien. Daar willen wij verandering in brengen via een leesoffensief. Lezen moet leuk zijn. De bibliotheek is vanaf de vroegste jeugd een essentiële partner bij het stimuleren van lezen. We willen daarmee graag bijdragen aan een geletterde samenleving en leesplezier weer op de kaart zetten.

3. Heel Drenthe doet mee.

Iedereen moet mee kunnen doen. Jij, je buurman en alle andere inwoners van onze prachtige provincie. Wij maken ons dan ook sterk voor een (digi)taalvaardig Drenthe en (digitaal) burgerschap.