• Vindplaats

Biblionet Drenthe en negen basisbibliotheken bundelen hun krachten: zes van de negen zijn al gefuseerd met Biblionet Drenthe. Samen maken ze met het concept De Vindplaats duidelijk hoe ze naar het lokale bibliotheekwerk kijken.

De bibliotheek zit in een transitieproces van traditioneel uitleencentrum naar een maatschappelijk-educatieve instelling. Daarmee wordt de bibliotheek een 'vindplaats' voor leren, lezen en leven (sociaal domein). De bibliotheek is plek waar mensen heen kunnen om te ontdekken, te ontmoeten, te ontspannen en zich te ontwikkelen.

De bibliotheek wil bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van de inwoners van Drenthe en daarmee aan de kansen van burgers. Om dit te realiseren investeert Biblionet Drenthe in het fysieke én digitale aanbod.

De bibliotheek is dé partner voor andere publieke dienstverleners als het gaat om informatievoorziening, kennis- en cultuuroverdracht, cultuureducatie, mediawijsheid, leesbevordering en taalverwerving. Hiermee wordt invulling gegeven aan wat wel de brede of maatschappelijke bibliotheek wordt genoemd.

De bibliotheek is ook nadrukkelijk aanwezig in het digitale domein. Niet als alternatieve zoekmachine, maar vooral als kennisplatform. De fysieke aanwezigheid van de bibliotheek wordt anders, meer ingebed in een brede maatschappelijke setting.
De nieuwe bibliotheek oogt niet alleen aantrekkelijk maar is ook door de diversiteit aan activiteiten aantrekkelijk voor een brede groep.

Het concept De Vindplaats is ook van toepassing op de provinciale taken van Biblionet Drenthe: de POI fungeert als vindplaats voor kennis en inzichten teneinde innovatie te stimuleren. Daarnaast kunnen basisbibliotheken hier terecht voor efficiency- en kwaliteitsverbetering.