Skip to main content

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

We vinden het belangrijk een bijdrage te leveren aan een duurzame en gelijkwaardige wereld voor iedereen. Daarom verbinden we onze maatschappelijke activiteiten aan de Global Goals van de Verenigde Naties (SDG).

Du-on agenda

Sinds 2019 werken we met de zogenaamde Du-On agenda. Deze geeft onze ambities weer op het gebied van ‘Planet’, Behoorlijk Bestuur, ‘Profit’, ‘People’ en ‘Proces’. Een van die ambities onder ‘Planet’ is het behalen van het certificaat Duurzaam Gastvrij. Dit is een Nederlands duurzaamheidskeurmerk voor bedrijven in de vrijetijdssector. Bedrijven met dit keurmerk gaan een stap verder dan de normale wet- en regelgeving vereist. Ons hoofdkantoor in Assen en de bibliotheken Gieten, Sleen en Vledder zijn inmiddels gecertificeerd. Het keurmerk wordt onderschreven door Green Key.

Milieubarometer

Daarnaast werken we sinds 2019 met de Milieubarometer. Hiermee monitoren we eenvoudig onze CO2-voetafdruk.